Kancelaria Notarialna
Katarzyna Wojdyło-Rudzka, Olimpia Ramos

508 401 721
32 220 6867
Katowice, ul. Ligocka 103


O KANCELARII


W ramach prowadzonej działalności zapewniamy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej.
W Kancelarii uzyskają Państwo wyczerpujące informacje w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej jak również podatków i opłat sądowych.

W celu ustalenia terminu spotkania prosimy o kontakt z kancelarią w dogodny dla Państwa sposób:
⇒ osobisty,
⇒ telefoniczny,
⇒ za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Bezpłatny parking dla klientów kancelarii – szczegóły w zakładce dojazd.


O NAS


Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.
Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
Czynności notarialne mogą być dokonywane poza siedzibą kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz Katarzyna Wojdyło-Rudzka


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowych Studiów na kierunku Doradca Podatkowy na WSB w Dąbrowie Górniczej. W latach 2013-2015 aplikantka notarialna w Izbie Notarialnej w Katowicach. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 roku została powołana na stanowisko notariusza w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami.

Notariusz Olimpia Ramos


 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Podyplomowych Studiów Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Śląskim oraz Podyplomowych Studiów na kierunku Doradca Podatkowy na WSB w Dąbrowie Górniczej. W 2023 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Studia Podyplomowe Prawo Nieruchomości na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

 

 

Specjalizuje się w prawie spółek i prawie spadkowym.


OPŁATY


Za dokonanie czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (taksa notarialna), powiększone o podatek od towarów i usług.
Jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn obowiązany jest do obliczania, pobierania i przekazywania podatku na rzecz właściwego organu.
Ponadto na notariuszu spoczywa obowiązek pobierania opłaty sądowej od wniosku o wpis w księdze wieczystej i przekazywanie na rzecz właściwego sądu.
Wynagrodzenie notariusza można uiścić gotówką lub przelewem w ustalonym terminie.
Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę sądową należy uiścić przed dokonaniem czynności notarialnej przelewem lub gotówką.

W celu wyliczenia opłat prosimy o kontakt telefoniczny.


CZYNNOŚCI NOTARIALNE


Do katalogu czynności notarialnych między innymi należą:
⇒ sporządzanie aktów notarialnych (obejmujących w szczególności umowy sprzedaży, darowizny, zamiany);
⇒ sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia (zarówno testamentowego jak i ustawowego);
⇒ sporządzanie poświadczeń (w tym własnoręczności podpisu, daty pewnej, pozostawania przy życiu);
⇒ spisywanie protokołów (zgromadzeń wspólników, przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku);
⇒ przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych;
⇒ sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.


KONTAKT


Kancelaria Notarialna – Katarzyna Wojdyło-Rudzka, Olimpia Ramos spółka cywilna
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice

508 401 721

32 220 6867

@ katarzyna.wojdylo@notariuszligocka.pl
@ olimpia.ramos@notariuszligocka.pl

Nr konta: 03 1050 1214 1000 0092 2809 1659
NIP: 6342868236

Godziny urzędowania:
poniedziałek – czwartek 08.00 – 18.00
piątek 08.00 – 16.00
Istnieje możliwość dokonania czynności poza podanymi godzinami, w tym w dni wolne od pracy – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


DOJAZD


Kancelaria mieści się na terenie Parku Naukowo-Technologicznego, parter budynku nr 2, ul. Ligocka 103. Do Państwa dyspozycji – darmowy parking.

Kancelaria znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie komunikacji miejskiej – przystanek autobusowy : Stara Ligota Załęska; linie autobusowe: 9, 10, 12, 37, 46, 48, 138, 238, 296, 657.

Notariusz Ligocka

KANCELARIA NOTARIALNA
KATARZYNA WOJDYŁO OLIMPIA PŁONKA S.C.
UL. LIGOCKA 103
40-568 KATOWICE
TEL.: 508 401 721
TEL.: 32 220 6867
WSKAZÓWKI DOJAZDU